Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Public Notice

RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING

UITNODIGING NA SPESIALE RAADSVERGADERING: GOEDKEURING VAN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN & BEGROTING
INVITATION TO SPECIAL COUNCIL MEETING: APPROVAL OF INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN AND BUDGET

U word hiermee uitgenooi na ‘n Raadsvergadering waartydens die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan en Begroting vir 2023 / 2024 goedgekeur gaan word.

You are hereby invited to a Council meeting where the Integrated Development Plan and Budget for 2023 / 2024 will be approved.

Datum / Date             : 31 Mei 2023 / 31 May 2023
Tyd / Time                  : 12:00
Plek / Venue               : Stadsaal / Town Hall, Bultfontein

 

RDL / CLLR KR PHUKUNTSI
BURGEMEESTER / MAYOR